نمونه تفسیر رورشاخ (نمونه تفسیر آزمون رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر رورشاخ (نمونه تفسیر آزمون رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر رورشاخ (نمونه تفسیر آزمون رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر آزمون رورشاخ

نمونه تفسیر رورشاخ

نمونه تفسیر تست رورشاخ

 

 

 

تعداد صفحات:  30 (دو نمونه تفسیر رورشاخ)

نوع فایل:    WORD

 

فایل هدیه:

کارت های رورشاخ  (10 کارت)

راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ  (55 صفحه)

 

 

قسمتی از متن:

نمونه اول:

شرح حال

اجرا و نمره گذاری بر اساس سیستم اکسنر

برگه ثبت پاسخ های آزمون رورشاخ

برگه های نمره گذاری رورشاخ

تفسیر بر اساس سیستم اکسنر:

محل ادراک

تعیین کننده ها

فعالیت سازمانی

محتوا

پاسخ های رایج

نمره های ویژه

بخش مرکزی یا اصلی

بخش اندیشه پردازی

بخش عاطفی

بخش میانجی

بخش پردازش

بخش میان فردی

بخش ادراک خویشتن

شاخص های ویژه

خلاصه تفسیری

 

شماره کارت: 8 

زمان واکنش: 
دسته:

نمونه تفسیر رورشاخ (نمونه تفسیر آزمون رورشاخ) دو نمونه

خرید آنلاین