پاورپوینت Favicon - چهارده اسلاید  

پاورپوینت Favicon - چهارده اسلاید


پاورپوینت Faviconپاورپوینت Faviconپاورپوینت Faviconپاورپوینت Faviconاگر دقت کرده باشید ، هر سایتی رو که باز می کنید گوشه تب سایت یک آیکون کوچک هست که به عنوان favicon سایت یا وبلاگ شناخته می شود مثل شکل زیر.•

ادامه مطلب  

پاورپوینت Favicon - چهارده اسلاید  

پاورپوینت Favicon - چهارده اسلاید


پاورپوینت Faviconپاورپوینت Faviconپاورپوینت Faviconپاورپوینت Favicon این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:اگر دقت کرده باشید ، هر سایتی رو که باز می کنید گوشه تب سایت یک آیکون کوچک هست که به عنوان favicon سایت یا وبلاگ شناخته می شود مثل شکل زیر.•

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1